Š.m. balandžio 26 d. 10.00 - 11.30 val. Sapiegos parke prie paminklo "Černobylio motina" vyks Černobylio atominės elektrinės avarijos 32-jų metinių minėjimas. <

Kontaktai

labdaros fondo "Mūsų Krantas" prezidentas:

Anatolijus Zarovskis
Telefonas: +370 699 74001
El. pašto adresas:azarovskis@gmail.com

Fondo viceprezidentas

Gediminas Rimdeika
El. pašto adresas:rimdeika@ktl.mii.lt

Spaudos sekretorius ir informacijos administratorius:

Vladimir Morar
El. pašto adresas:caramor.info@gmail.com
 
8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu