Labdaros Fondas "Mūsų Krantas" » Fondo naujienos » Ar dar reikalingi pensininkai savo šaliai?

 
Š.m. balandžio 26 d. 10.00 - 11.30 val. Sapiegos parke prie paminklo "Černobylio motina" vyks Černobylio atominės elektrinės avarijos 32-jų metinių minėjimas. <

Ar dar reikalingi pensininkai savo šaliai?

Autorius: chernobyl-funds.eu от 24-01-2018, 14:48, peržiūros: 218

0
Ar turi mano šalis istoriją? Taip, aš užduodu tokį klausimą savo mylimai šaliai Lietuvai. Galbūt šis klausimas yra kvailas? Juk Lietuva senovėje buvo didesnė net už Karlo Didžiojo Imperiją! Bet laikai keičiasi... Po Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Lietuva gyvavo tik jos žmonių širdyse. Žmonės kovojo už savo šalį. Visada kovojo.

1918 m. vasario 16 dieną pasaulio žemėlapyje vėl atgimė Lietuva! Tik neilgai ji buvo laisva. Lietuva vėl tapo auka Imperijos, kuri Ją sužlugdė.

1990 m. Kovo 11 d. laisvė vėl buvo iškovota! Taigi, kodėl kilo abejonės:

Ar turėjo mūsų Lietuva istoriją?

Ne taip seniai mūsų žmones trėmė į Sibirą. Kovotojai už Laisvę, vien svajotojai apie tai, tapdavo politiniais kaliniais. Bet Lietuvos žmonės, negailėdami savęs, krūtinėmis stojo už savo šalį!

Gal tai ne dabartinės Lietuvos istorija?

Dabar prie pat Lietuvos sienos dygsta Astravo atominė pabaisa. Ar nepasimokėme iš Černobylio istorijos? Juk dar iki dabar gamta ir ekologija skirstoma iki ir po Černobylio avarijos!

O kas tada stabdė radiaciją pulsuojančią gyvatę?

Taip, ji buvo tramdyta ir žmonių iš Lietuvos. Niekas jų neklausė, vežė kaip nusikaltėlius, rinko naktį iš lovų, plėšė nuo šeimų. Prie reaktoriaus nedavė jokių apsisaugojimo priemonių, niekam nebuvo įdomu, kiek žmonės gavo radiacijos ir kiek jų beliko gyvų. O kurie liko – liko suluošinti.

Bet gal ir tai ne Lietuvos istorija?

Tiesa... Dabar jaunimas važiuoja į Sibirą tvarkyti tremtinių kapų. Tai tautiškumas, bet...

Ką domina, kaip dabar gyvena Lietuvoj likę gyvi buvę tremtiniai? Gyvena už 58 € per mėnesį, nors ne - jau už 62 €!


Aš neminiu tos socialinės pensijos, kurią uždirbo be sveikatos grįžę žmonės. Ir koks galėjo būti darbo stažas, jei ne Sibiras, lageriai, Černobylis ir ligoninės? Kiti visai negalėjo dirbti.

Ar galėjo Lietuva tapti tokia kaip dabar, jei ne žmonių žinios, darbas ir begalinis noras gyventi laisvai ir laimingai?

Bet štai nukrito žmonės iš (Mėnulio). Jų nuomone, visa šalies istorija prasidėjo nuo jos. Kodėl taip sakau? Kai man pirmą kartą paskaičiavo pensiją, tada ir atėjo tos mintys:

– Prisiminkim istoriją!

– Pakelsit pensijas?

– Mums nereikalinga gyva istorija!

Aš apie žmones iš (Mėnulio)... Tai kaip jie skaičiuoja pensijas? Ji bus skaičiuojama iš dviejų dalių: bendrosios ir invidualiosios. Iš bendrosios viskas kaip ir gerai. Ji skaičiuojama nuo stažo. Bet liūto dalį, apima individuali dalis. Štai kas yra: ją sudaro taškai už kiekvienus pradirbtus metus. Bet taškai skaičiuojami tik nuo 1994 m. Tai kaip su visais kitais darbo metais iki 1994m? Taškai bus lygūs nuliui!

Gal paklausit ką daryti, nes:

Jūs ne pirmi metai pensijoj ir didžoji darbo stažo dalis buvo iki 1994 m. Bet jums atsakys:

Lietuva jau 27 m. kaip laisva. Nieko nedomina kaip gyvena žmonės, kurie dalyvavo Lietuvos atkūrime, o dabar jie - pensininkai. Jūs galit aiškinti, kad visada mokėjot mokesčius ir iki 1994 m., ir po, paskui klaust: Tai kur jie dingo?

Štai Valdovų Rūmai! Jie stovi kaip simbolis...

Kiek pinigų sukišta... Visokie projektai buvo "prastumti" ir dabar "stumiami". Dygo ir dabar dygsta nuosavos pilys ir dvarai - tam, kad turėtų kur savo slidžias rankas sukišti. Per jų norus ir ambicijas mes, paprasti žmonės, likom prie suskilusios geldos, o dabar ir ją kėsinasi atimti.

Jūsų stažas gal ir 50 m., bet kiek taškų individualiosios dalies jūs turėsite?

Labai nedaug, nes po 1994 m. jūs greičiausiai turėsite tik dešimtąją dalį taško. O iki tada, kol dar buvote jauni ir pilni jėgų, pagal naują skaičiavimą, - nulis. Pasakymas, kad kai kam pensijos padidės, kai kam sumažės – žinokite, kad jums sumažės. Kuo jūs vyresnis, tuo mažiau taškų sukaupėt! Visas jūsų buvęs darbas vertas nulio. Jei dar dirbate, nors sveikata jau bloga, o atlyginimo vidurkis nesiekia 850 € per 2017 m., tai prie pensijos prisidės ne 3% kaip ankščiau, o dešimta dalis taško – gal apie 1 €. Priminsiu, kad 2018 m. vieno taško vertė - 3,27 €.

Gal po perskaičiavimo jums pensijos nemažins. Bet neaišku, kaip skaičiuot toliau, jei dar sugebate dirbti. Senosios formulės jau nėra, o pagal naują išeina mažiau. Tuomet sustos visos pensijos augimas.

Taip kad per ilgai gyvenam, Brangieji…

Ir dar stebisi, kodėl žmonės emigruoja. Bet žmonės ne kvaili, nors juos tokiais laiko. Jie važiuoja ten, kur jų nelauks likimas būti pamirštiems.

Ar vien tik žodžiai apie mūsų šalies Didybę? Pensininkai - štai gyva mūsų istorija! Tik iš Senolių gali išgirsti tiesą apie garbę, pareigą ir meilę savo šaliai ir žmonėms. Istorija, verta pagarbos. Dabar žmonės iš (Mėnulio), o toliau…dar iš kažkur. Taip viskas ratu.

Kaip galima galvoti apie ateitį, užbraukus praeitį?

Gal geriau gyventi oriai, be melo ir apgavysčių Čia ir Dabar!

Autorius: Konstantinas Birzul

Kategorija: Fondo naujienos

Gerbiamas lankytojau, Jūs patekote į svetainę kaip neregistruotas vartotojas.
Mes skatiname jus užregistruoti, ar įeiti į svetainę pagal Jūsų vardas.
 
8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu